شهردار رشت واسه خودش نامه نوشته واسه دریافت خونه خودشم موافقت کرده !!!!!حالا کنایه جالب و خنده دار مهران مدیری را در این رابطه ببینید
دانلود