آشپزی در صدا سیما

خانومای محترم ابتدا دستتونو با شیر آلات زرساب خوب می شورید

بعد دیگ چدنی حاج حسن و پسران رو با فر و مشعل گذاشته بعد زیرشو با کبریت رجبی و دوستان روشن میکنید

و یه مقدار روغن اویلا توش می ریزید سه تا تخم مرغ شرکت خروس بلا رو اضافه می کنیدو هم می زنید شمارو به بیمه آسیا می سپارم